Thần phật khóc có điềm báo gì

Tượng phật khóc bạn đã bao giờ thấy, vậy tượng thần phật khóc có điềm báo gì? Mời các bạn cùng Shabox.vn xem chi tiết qua bài viết dưới đây

Bị nấc là điềm gì

Thần phật khóc có điềm gì?

Bức tượng vàng cao 2 trượng 8 thước ở Quảng Bình Vũ Mục Vương Xá Tra xây dựng đã đổ lệ 3 lần:

Tháng 12 năm Hiếu Xương thứ 3 (năm 527), dung mạo bức tượng lộ vẻ buồn rầu, hai mắt nhỏ lệ ướt khắp thân, người đương thời gọi là Phật hãn (mồ hôi Phật). Người trong kinh thành bỏ chợ đến xem. Có một tỳ kheo dùng bông sạch lau nước mắt cho tượng, chỉ trong chốc lát, bông ướt hết. Thay bông khác, cũng chốc lát đã ướt hết. Cứ như thế 3 ngày mới hết. Tháng 4 năm sau, Nhĩ Chu Vinh vào Lạc Dương tàn sát bá quan, người chết đầy đường.

Tháng 3 năm Vĩnh An thứ 2 (năm 529), bức tượng này lại nhỏ lệ, người dân lại đến xem. Tháng 5, Bắc Hải Vương vào Lạc Dương, Trang Đế đi tuần phương bắc. Tháng 7, Bắc Hải Vương đại bại, 5000 con em Giang Hoài mà Bắc Hải Vương đem theo đều bị bắt làm tù binh, không ai may mắn trở về.

Tháng 7 năm Vĩnh An thứ 3 (năm 530), bức tượng này lại buồn rầu khóc như trước. Mỗi lần tượng khóc đều ứng nghiệm, thế nên trong và ngoài triều đình đều kinh hoàng, và cấm mọi người đến xem, cấm nói về việc này. Đến tháng 12, Nhĩ Chu Triệu vào Lạc Dương bắt sống Trang Đế, sau đó Trang Đế chết ở Tấn Dương. Cung điện trong kinh thành trống rỗng, trăm ngày không có chủ.

=> Bức tượng này mỗi lần nhỏ lệ là sau đó xảy ra kiếp nạn, điều này khiến người ta suy nghĩ, tượng Phật nhỏ lệ có thể là Giác Giả từ bi trông thấy tai họa trong tương lai, nên đã thông qua hình thức này để cảnh báo nhân loại trong mê.

Những năm gần đây, hiện tượng các bức tượng chúa Jesus, Đức Mẹ Mary khóc ra máu xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Nhiều người tin rằng, đây là dấu hiệu mà các Đấng tối cao muốn cảnh báo cho con người ngày nay. Đạo đức xã hội ngày nay đang tuột dốc, các giá trị đạo đức bị đảo lộn, có thể đây chính là điềm báo những tai họa sắp đến khiến cho tượng Đức Mẹ phải khóc ra bằng máu.

Từ đó, người ta tin rằng tượng thần Phật khóc có một ý nghĩa gì đấy và đó thường là điềm gở.

Trong ghi chép nói rằng, sau mỗi lần bức tượng Phật này rơi lệ, y như rằng sẽ xảy ra nạn tranh cướp chết chóc. Vì thế khi có hiện tượng tượng Phật rơi lệ, có thể là những người giác ngộ từ bi nhìn thấy trước được đại hoạ trong tương lai, vì thế mới thông qua hình thức này để cảnh tỉnh cho nhân loại đang chìm đắm trong u tối.

Thần phật khóc bao giờ cũng mang đến điềm rất xấu, chính vì vậy nếu thấy hiện tượng này thì cả toàn thế giới nên cẩn thận. Ngoài ra bạn có thể xem thêm hiện tượng chim sâu bay vào nhà là điềm gì