You are Browsing Giáo dục News

6 years ago

Triết lý giáo dục Việt Nam

Cuộc tranh luận về triết lý giáo dục đã làm cho không ít công chúng thậm chí nhiều giáo viên ngơ ngác tự hỏi “vậy thực ra có triết lý giáo dục không?

6 years ago

Hai chị em sinh đôi nghèo hiếu học

Mẹ bị thần kinh, hoàn cảnh gia đình lại cạnh tranh, nên dù còn rất nhỏ nhưng 2 chị em Hồng Hạnh và Hồng Phúc đã biết phụ cha đầy đủ việc trong nhà.

6 years ago

Hồ sơ đại học mắc lỗi hàng trăm cái

Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Xây dựng có hàng trăm hồ sơ đăng ký xét tuyển bị lỗi như ghi sai mã ngành, sai tổ hợp môn xét tuyển, thừa nguyện vọng

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »