You are Browsing Giáo dục News

by Lương Anh Đồng 5 years ago

Triết lý giáo dục Việt Nam

Cuộc tranh luận về triết lý giáo dục đã làm cho không ít công chúng thậm chí nhiều giáo viên ngơ ngác tự hỏi “vậy thực ra có triết lý giáo dục không?”. LTS: Mỗi nền giáo dục...

by Lương Anh Đồng 5 years ago

Hai chị em sinh đôi nghèo hiếu học

Mẹ bị thần kinh, hoàn cảnh gia đình lại cạnh tranh, nên dù còn rất nhỏ nhưng 2 chị em Hồng Hạnh và Hồng Phúc đã biết phụ cha đầy đủ việc trong nhà. Tại ấp 4, phố Tân Phước, huyện...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »