You are Browsing Phong thủy News

Chó vào nhà điềm báo lành hay dữ
2 years ago

Chó vào nhà điềm báo gì? Lành hay dữ?

Chó vào nhà là điềm gì? Có thể nhiều người sẽ đáp lại ngay là “chó vào nhà thì sang”. Nhưng thật ra, xét về mặt tâm linh phải dựa vào hoàn cảnh cụ thể

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »