Tag Archives: 12 con giap ngay 14/8

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Sáu (14/8/2015)

“…Quý Sửu (Mộc, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Nếu là công việc thì không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt, tiểu tiết. Nếu không có sự hao tốn thì cũng khó thành công....