Phân tích kết quả xổ số miền Nam hôm nay 3-7-2015

by Lê Thu Thủy July 3, 2015 at 7:35 am
Comments Off on Phân tích kết quả xổ số miền Nam hôm nay 3-7-2015

Phân tích kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 6 ngày 3/7/2015

Phân tích kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 6 cho 3 tỉnh tham gia mở thưởng là Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
Một số thống kê cho kết quả xo so miền Nam hôm nay như sau:
Thống kê xổ số Vĩnh Long 10 ngày:

10 cặp số về nhiều nhất:

Cặp số

Xuất hiện

Cặp số‘

Xuất hiện

45 5 lần 90 4 lần
83 5 lần 28 4 lần
68 5 lần 70 4 lần
60 5 lần 56 3 lần
59 4 lần 51 3 lần

10 cặp số ít xuất hiện nhất:

Cặp số

Xuất hiện

Cặp số‘

Xuất hiện

02 0 lần 33 0 lần
09 0 lần 40 0 lần
13 0 lần 42 0 lần
20 0 lần 48 0 lần
30 0 lần 52 0 lần

Thống kê xổ số Bình Dương 10 ngày:

10 cặp số về nhiều nhất:

Cặp số

Xuất hiện

Cặp số‘

Xuất hiện

17 5 lần 88 4 lần
57 4 lần 85 4 lần
41 4 lần 71 4 lần
97 4 lần 09 4 lần
92 4 lần 61 4 lần

10 cặp số ít xuất hiện nhất:

Cặp số

Xuất hiện

Cặp số‘

Xuất hiện

04 0 lần 43 0 lần
05 0 lần 44 0 lần
11 0 lần 47 0 lần
36 0 lần 54 0 lần
38 0 lần 62 0 lần

Thống kê xổ số Trà Vinh 10 ngày:

10 cặp số về nhiều nhất:

Cặp số

Xuất hiện

Cặp số‘

Xuất hiện

70 8 lần 96 4 lần
53 7 lần 17 4 lần
13 5 lần 74 4 lần
67 5 lần 73 4 lần
98 4 lần 09 4 lần

10 cặp số ít xuất hiện nhất:

Cặp số

Xuất hiện

Cặp số‘

Xuất hiện

01 0 lần 35 0 lần
14 0 lần 39 0 lần
29 0 lần 60 0 lần
32 0 lần 66 0 lần
34 0 lần 80 0 lần

Để nhận kết quả XSMN siêu tốc soạn: DK XSMN gửi 8985

Xem thêm: