Có thể “kiện” Cảnh sát giao thông được không?

April 29, 2015 at 4:16 am

Theo quy định của phap luat thì người dân có thể “kiện” cảnh sát giao thông được không? Gửi cho cơ quan nào?

Bạn đọc:

Cảnh sát giao thông có những hành vi sau:

1/Thổi phạt sai, ( xi nhan cua phải)
2/ Giữ GPLX không lập biên bản.
3/ Chửi thô tục trong khi làm việc.
(có hình ảnh, ghi âm trong cuộc làm việc).

Vậy tôi có thể làm đơn kiện được không và gửi cho cơ quan nào?

Có thể
Giúp dân vượt mưa ngập, hình ảnh đẹp của Cảnh sát giao thông

Luật sư tư vấn

Khi cảnh sát giao thông có những hành vi vi phạm điều lệ ngành như: Không chào người vi phạm; văng tục với người vi phạm….. thì người vi phạm giao thông sẽ tiến hành khiếu nại đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính.

Theo Luật Khiếu nại 2011 tại điều 7: Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Điều 9. Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Như vậy, nếu như cảnh sát giao thông có hành vi hành chính là trái pháp luật thì bạn có quyền khiếu nại đến Phòng cảnh sát giao thông mà người cảnh sát đó đang công tác.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cập nhật bản tin tuc mới nhất về thế giới, quan su , giải trí…