Bạn muốn biết, cung Tướng Mạo nằm đâu trên khuôn mặt bạn?

xem boi cung tướng mạo là cung cuối cùng trong 12 cung.

xem tuongmạo bao gồm Ngũ nhạc và Tam đình. Người có Tam đình và Ngũ nhạc đều bằng đầy, cả đời được hưởng vinh hoa phú quý. Người có Tam đình đểu nhau cân xứng, cả đời được hiển đạt. Người có Ngũ nhạc cùng hướng về, được hưởng quan lộc, lại có khí chất uy nghiêm, thường được người đời tôn trọng. Trán chủ điềm tốt xấu những năm đầu đời, mũi chủ điểm tốt xấu những năm trung niên, cằm và hai môi trên dưới chủ điểm tốt xấu những năm cuối đời. Nếu những bộ vị này đều có sự khuyết hãm, như thế vận khí của năm tương ứng sẽ không tốt.

Bạn muốn biết, cung Tướng Mạo nằm đâu trên khuôn mặt bạn?
Bạn muốn biết, cung Tướng Mạo nằm đâu trên khuôn mặt bạn?

Sách xưa chép rằng: Cung Tướng mạo bao gồm Thượng, Hạ, Trung (Tam đình). Tam đình bằng đều lại tương sinh là tướng tốt lành trong xem tuoi vo chong. Nếu trong Tam đình có một chỗ nào đó không cân xứng như thế là tướng  không tốt lành.

Trong Tướng mạo cung luận cho rằng, tinh thần xương thịt đều có sự tương xứng, khí sắc có sự hài hòa, tinh thần thanh tú tựa như cành cây quế, phiến ngọc đá ở Côn Sơn cũng đều là trân châu quý báu được ẩn tàng sâu bên trong, ngọc đẹp ấn tàng bên trong đá. Người có hình tướng này cả đời quý hiển, có thể làm quan hàn lâm. Nếu người có khí sắc mờ tôi lại mỏng bạc, vận thê của người đó tất chẳng thể thuận thông. Người có khí sắc cung Tướng mạo tươi sáng, đầy đặn là điềm báo tốt lành.

NGUỒN: BOI.VN