Tuyển sinh du học tại Hung-Ga-Ri

Hiên nay Bộ đã công bố số lượng học bổng và ngành học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Hung-ga-ri năm 2015 như sau:

diem-thi-1
>> diem chuan vao lop 10 nam 2015
Tổng số có 50 học bổng, trong đó 40 học bổng đào tạo trình độ đại học/thạc sĩ và 10 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ.
– Đối với 40 học bổng đại học/thạc sĩ, chỉ tiêu được phân bổ theo ngành học, cụ thể gồm: Khoa học nông nghiệp, khoa học tự nhiên, kỹ thuật quản lý tài nguyên nước, công nghệ, kỹ thuật dân dụng, du lịch: 30 học bổng; Văn hóa và nghệ thuật: 03 học bổng; Giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao: 02 học bổng; Y – dược: 05 học bổng.

>> điểm chuẩn đại học

– Đối với 10 học bổng tiến sĩ, ngành học sẽ được xem xét cụ thể trên cơ sở hồ sơ dự tuyển của ứng viên và khả năng tiếp nhận của phía Hung-ga-ri.

2. Thời gian đào tạo và chế độ học bổng

2.1. Thời gian đào tạo

– Chương trình đại học chuyên ngành: từ 3 đến 4,5 năm học; Chương trình thạc sĩ: 02 năm học và chương trình tiến sĩ: 03 năm. Cơ sở đào tạo tiếp nhận sẽ do phía Hung-ga-ri bố trí.

– Ứng viên được cử đi học chương trình đại học nếu chưa đạt trình độ tiếng Anh quy định tại mục 3.2. của Thông báo này phải tham gia và hoàn thành 01 năm dự bị tiếng Hung-ga-ri tại Viện Balassi Balint ở Hung-ga-ri trước khi chuyển vào học chuyên ngành bằng tiếng Hung-ga-ri.

>> điểm thi tốt nghiệp 2015 hà nội

– Ứng viên đi học chương trình thạc sĩ, tiến sĩ và một số ứng viên đi học chương trình đại học đã đạt trình độ tiếng Anh quy định tại mục 3.2. của Thông báo này sẽ được tiếp nhận vào học thẳng chuyên ngành bằng tiếng Anh (không có năm học dự bị tiếng Hung-ga-ri).

– Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 8 và 9/2015.

2.2. Chế độ học bổng

Chính phủ Hung-ga-ri tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo hiểm y tế và học bổng hàng tháng theo quy định của phía Hung-ga-ri. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Hung-ga-ri.