Thống kê lotto gan xổ số Phú Yên

ĐỂ MỌI NGƯỜI THỰC SỰ TÌM ĐƯỢC CẶP SỐ ĐẸP NHẤT XỔ SỐ PHÚ YÊN 13-04. CHÚNG TÔI XIN TRÂN TRỌNG GỬI TỚI ĐỘC GIẢ BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT LOTTO GAN CỦA XỔ SỐ PHÚ YÊN. CHÚC MỌI NGƯỜI MAY MẮN.​
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 00 ra ngày: 29/09/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 27 ngày
Cặp số 02 ra ngày: 26/01/2015 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 14 ra ngày: 05/01/2015 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày
Cặp số 16 ra ngày: 22/12/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày
Cặp số 19 ra ngày: 10/11/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 21 ngày
Cặp số 20 ra ngày: 26/01/2015 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 21 ra ngày: 19/01/2015 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 24 ra ngày: 12/01/2015 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 27 ra ngày: 01/12/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 18 ngày
Cặp số 44 ra ngày: 25/08/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 32 ngày
Cặp số 47 ra ngày: 29/12/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 49 ra ngày: 26/01/2015 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 51 ra ngày: 19/01/2015 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 68 ra ngày: 05/01/2015 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày
Cặp số 70 ra ngày: 19/01/2015 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 75 ra ngày: 13/10/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 25 ngày
Cặp số 77 ra ngày: 11/08/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 33 ngày
Cặp số 79 ra ngày: 08/12/2014 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 17 ngày
Cặp số 85 ra ngày: 12/01/2015 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 87 ra ngày: 12/01/2015 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 97 ra ngày: 12/01/2015 – đến 06/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
  • Xem thống kê, soi cau xổ số 3 miền chi tiết.
ganxspy13-04