Tag Archives: tu vi 8/7

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Tư (8/7/2015)

TỬ VI TUỔI TÝ – Giáp Tý (Kim, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Có sự thay đổi về phương hướng làm ăn, nơi ăn chốn ở. Không nên ngồi tại chỗ, nên đi gặp hoặc gọi người cộng...