Tag Archives: tu vi 18/8

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Ba (18/8/2015)

“…Ất Sửu (Kim, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Hôm nay xem ngay thấy có nhiều biến động thay đổi bất ngờ ngoài dự tính. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở...