Tag Archives: thu 4 ngay 19/8

by Lê Thu Thủy 5 years ago

Xem ngày thứ 4 ngày 19/8/2015

Xem ngay tot xau thứ 4 ngày 19/8/2015. Hôm nay khởi công tạo tác việc gì cũng tốt. Tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thuỷ lợi, chặt cỏ...