Tag Archives: ngay tot

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 21/8/2015

Xem ngay tot xau thứ 6 ngày 21/8/2015. Ngày khởi công mọi việc đều tốt. Tốt nhất là dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước hay các việc liên quan đến...

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Xem ngày thứ 5 ngày 20/8/2015

Xem ngay tot thứ 5 ngày 20/8/2015. Ngày nên tạo dựng nhà phòng, nhập học, ra đi cầu công danh, cắt áo.. Xem ngày thứ 5 ngày 20/8/2015   Xem ngày tốt xấu theo Trực Thành (tốt) Tuổi xung khắc Xung...

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Xem ngày thứ 4 ngày 19/8/2015

Xem ngay tot xau thứ 4 ngày 19/8/2015. Hôm nay khởi công tạo tác việc gì cũng tốt. Tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thuỷ lợi, chặt cỏ...

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Xem ngày thứ 3 ngày 18/8/2015

Xem ngay tot thứ 3 ngày 18/8/2015. Ngày khởi công trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền. Xem ngày thứ...

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Xem ngày thứ 2 ngày 17/8/2015

Xem ngay tot thứ 2 ngày 17/8/2015. Ngày chôn cất rất tốt, lót giường bình yên. Kiêng dựng nhà, trổ cửa, tháo nước, đào mương rạch, đi thuyền. Xem ngày thứ 2 ngày 17/8/2015 Xem ngày tốt xấu...

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Xem ngày Chủ Nhật ngày 16/8/2015

Xem ngay tot Chủ Nhật ngày 16/8/2015. Ngày khởi công tạo tác trăm việc đều không may, tnhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Xem ngày Chủ...

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Xem ngày thứ 7 ngày 15/8/2015

Xem ngay tot thứ 7 ngày 15/8/2015. Ngày khởi công tạo tác trăm việc đều có hại, xấu nhất là trổ cửa, khơi đường tháo nước, chôn cất, đầu đơn kiện cáo. Xem ngày thứ 7 ngày 15/8/2015 Xem...

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Xem ngày thứ 6 ngày 14/8/2015

Xem ngay tot thứ 6 ngày 14/8/2015. Ngày khởi công tạo tác việc gì cũng hung hại, nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gả, trổ cửa, làm thủy lợi,… Xem ngày thứ 6 ngày 14/8/2015 Xem ngày...

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Xem ngày thứ 5 ngày 13/8/2015

Xem ngay tot thứ 5 ngày 13/8/2015. Ngày khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, may áo,.. Xem ngày thứ 5 ngày 13/8/2015 Xem...

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Xem ngày thứ 4 ngày 12/8/2015

Xem ngay thứ 4 ngày 12/8/2015. Ngày khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất, tu bổ mồ mả, trổ cửa, khai trương, xuất hành, các việc thủy lợi (như tháo nước, đào kênh, khai...