Tag Archives: độ dài ngón tay

6 years ago

Đoán vận mệnh qua độ dài của ngón tay

So sánh xem đọ dài ngón tay thấy ngón trỏ dài ngang ngón đeo nhẫn, đây là những người có tính cách đơn giản, ghét sự phức tạp và yêu thích hoà bình