Tag Archives: điểm chuẩn

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Doanh nhân xây KTX cho sinh viên nghèo

Tại KTX này, trong suốt những năm đại học, sinh viên còn được hỗ trợ toàn bộ học phí, tiền ăn và được đào tạo những kỹ năng cần thiết để ra đời. Xem điểm chuẩn vào các trường...