Tag Archives: dan ong

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Bí ẩn người đàn ông mọc đuôi

Ngay từ khi sinh ra, người đàn ông sống ở bản Tả Lử Thận (huyện Xín Mần, thuộc tỉnh Hà Giang) đã sống cùng với chiếc đuôi dài 0,5m hơn 40 năm nay. Người đàn ông mà chúng tôi nhắc tới...