Tag Archives: cơm tấm bì lợn

6 years ago

Cơm tấm bì nguy hại đến sức khỏe?

Ở nước ngoài người ta không dùng bì lợn làm thực phẩm trực tiếp mà chỉ sử dụng để làm thạch và chất phụ gia hoặc thuộc da trong công nghiệp.