Tag Archives: cơm tấm bì lợn

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Cơm tấm bì nguy hại đến sức khỏe?

Ở nước ngoài người ta không dùng bì lợn làm thực phẩm trực tiếp mà chỉ sử dụng để làm thạch và chất phụ gia hoặc thuộc da trong công nghiệp. Bì lợn thuộc nhóm protein chứa nhiều...