Tag Archives: chom sao kho truoc suong sau

by Lê Thu Thủy 5 years ago

5 chòm sao phải trải qua nhiều khổ cực

Người ta vẫn thường nói thà chịu khổ trước để hưởng thành quả về sau còn hơn là hưởng thụ trước rồi về sau phải chịu cực khổ, tuy nhiên mỗi người đều có những chọn lựa riêng...