Tag Archives: chom sao ham choi

5 years ago

Chòm sao nào là người ham chơi nhất

Nhân Mã là cung khá nuông chiều bản thân. Họ luôn ưu tiên làm việc mình thích trước chứ không quan tâm đến thứ tự trước sau của các nhiệm vụ