Tag Archives: bí quyết sinh con trai

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Người xưa làm gì để sinh con trai

Người xưa dựa trên các quẻ âm và quẻ dương để tính một bà bầu sẽ sinh con trai hay con gái. Trong quan niệm về đường con cái, người Việt cho “có nếp có tẻ” mới là đẹp. Bởi thế,...