Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu 2015

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015 – 2016, trường tuyển sinh qua 2 vòng: sơ tuyển và thi tuyển cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Số lượng tối đa: 385 học sinh, cho 11 lớp chuyên các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Nga;

– Mỗi lớp chuyên tối đa là 35 học sinh.

xem thêm diem chuan lop 10 nam 2015

2. Đối tượng và điều kiện tham gia dự tuyển:

Học sinh trong tỉnh nếu hội đủ các điều kiện dưới đây đều được đăng ký dự tuyển vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu:

–  Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trờ lên;

–  Xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại khá trờ lên.

Học sinh ngoài tỉnh tham gia dự tuyển phải được sự đồng ý của Chủ tịch ƯBND tinh.

Tuyen sinh vao lop 10 THPT chuyen Phan Boi Chau 2015

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tuyển 385 học sinh vào lớp 10 năm 2015

3. Tổ chức tuyển sinh:

Học sinh đủ điều kiện dự tuyển vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu phải qua 2 vòng tuyển sinh, vòng 1 sơ tuyển và vòng 2 thi tuyển.

a. Vòng 1: Sơ tuyển

Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2 được căn cứ vào các tiêu chí sau:

  • Kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế;
  • Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp trung học cơ sở;
  • Kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở.

Các tiêu chí trên được đánh giá bàng điểm số. Sở Giáo dục và’Đào tạo quy định cách thức cho điểm và mức điểm sơ tuyển cần đạt của các tiêu chí để chọn học sinh vào thi tuyển vòng 2.

Xem diem chuan 2015

b. Vòng 2: Thi tuyển. Kết hợp với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến vào ngày 11, 12 tháng 6 năm 2015.

Cụ thể:

– Môn thi và đề thi:

+ Môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 môn chuyên.

Môn Toán và Ngữ văn lấy kết quả từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016;

Môn Ngoại ngữ: Nếu trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2015 – 2016 có thi môn Ngoại ngữ thì lấy kết quả đó; Nếu trong kỳ thi tuyển sinh vào lóp 10 không thi môn Ngoại ngữ, thì thi theo lịch quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Môn chuyên: thi theo lịch quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Đề thi: theo hình thức tự luận, nội dung đề thi nằm trong chương trình THCS. Riêng môn Ngoại ngữ gồm cả tự luận, trắc nghiệm và nghe hiểu.

  • Thang điểm thi và hệ số điểm bài thi:

+ Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10;

+ Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 3.

  • Thời gian làm bài thi:

+ Các bài thi không chuyên: Môn Toán và môn Ngữ văn là 120 phút; môn Ngoại ngữ là 60 phút;

+ Các bài thi chuyên: Môn Hóa học và môn Ngoại ngữ là 120 phút, các môn khác là 150 phút.

  • Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tỉnh hệ số)

  • Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 3 (theo thang điểm 10).
  • Cách xét tuyển:

Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn tlií sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

Các bạn có thể cập nhật thêm diem chuan dai hoc.