Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ học viện bưu chính viễn thông

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau:

1. Điều kiện về văn bằng: Có bằng thạc sĩ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoặc bằng thạc sĩ của các cơ sở đào tạo khác được chấp nhận tương đương, phù hợp hoặc gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ;

>> điểm chuẩn lớp 10

(Danh mục các ngành, chuyên ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành dự tuyển trình độ tiến sĩ – Phụ lục I, II).

Những người có bằng tốt nghiệp do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận bằng văn bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục).

2. Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng về đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, gồm các nội dung:

a) Lý do chọn lĩnh vực nghiên cứu; mục tiêu nghiên cứu và mong muốn đạt được;

b) Kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo (công việc sẽ làm trong thời gian tập trung liên tục 12 tháng, trong thời gian không tập trung và trong từng giai đoạn của quá trình đào tạo);

c) Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;

d) Dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp;

e) Đề xuất người hướng dẫn (nếu có).

>> điểm chuẩn đại học 2015

3. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh hoặc học vị nêu trên và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 06 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển (Yêu cầu về thư giới thiệu kèm theo).

4. Có đủ trình độ Tiếng Anh để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án, thể hiện ở một trong các điều kiện sau:
– Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ được đào tạo tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là Tiếng Anh;
– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Anh;
– Có chứng chỉ trình độ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu (xem bảng hướng dẫn dưới đây), trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh.

>> điểm thi tốt nghiệp 2015 hà nội

5. Được cơ quan quản lý nhân sự (đối với người đã có việc làm), hoặc cơ sở đào tạo nơi sinh viên vừa tốt nghiệp (đối với người vừa mới tốt nghiệp) giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.

6. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Học viện (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

IV. HỒ SƠ TUYỂN SINH

Hồ sơ dự tuyển đào tạo tiến sĩ gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ (Mẫu kèm theo);

2. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học; bằng tốt nghiệp và bảng điểm thạc sĩ;

3. Lý lịch khoa học (Mẫu kèm theo);

4. Sơ yếu lý lịch trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý (đối với người đã đi làm) hoặc của chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người vừa mới tốt nghiệp) (Mẫu kèm theo);

5. 02 Thư giới thiệu của các nhà khoa học.

6. 06 bản Bài luận về dự định nghiên cứu;

7. Công văn giới thiệu cử đi dự tuyển của cơ quan chủ quản;

8. Bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh;

9. 03 ảnh CMND và 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh;

10. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa cấp;

11. 06 Bản sao chụp bìa, mục lục và toàn văn bài báo/ báo cáo khoa học đã công bố (nếu có).