Tử vi thứ 7 tuổi Hợi ngày 4 tháng 7 năm 2015

July 4, 2015 at 9:13 am
Comments Off on Tử vi thứ 7 tuổi Hợi ngày 4 tháng 7 năm 2015

Xem tu vi thứ 7 tuổi Hợi ngày 4 tháng 7 năm 2015, tuổi Ất Hợi có cuộc đi ngắn nhưng niềm vui không trọn vẹn.

Tử vi thứ 7 tuổi Hợi ngày 4 tháng 7 năm 2015
Tử vi thứ 7 tuổi Hợi ngày 4 tháng 7 năm 2015

 Ất Hợi (Hỏa, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Ngày xung của bổn mạng. Xem boi tuổi Ất Hợi có cuộc đi ngắn nhưng niềm vui không trọn vẹn. Việc vui chơi không nên quá lời. Sự mong cầu về tiền bạc tuy có nhưng dễ hao hoặc phải chia chác, có tin buồn.

 Quý Hợi (Thủy, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : Ngày xung của bổn mạng. Nếu có toan tính việc đi xa, di chuyển hoặc tiến hành công việc không nên e ngại sự trắc trở nên xem Bói tình duyên, không đúng hẹn, không đúng với dự tính. Mọi việc sẽ có kết quả và có quý nhân, bè bạn giúp đỡ. Tuy nhiên nếu đã thành công thì không nên tiến thêm dù là chuyện tình cảm cũng vậy. Tài lộc tốt.

 Tân Hợi (Kim, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Ngày xung của bổn mạng. Nếu có người đến đề nghị công việc hoặc hợp tác thì nên chấp nhận. Nên có cuộc hẹn hoặc đi gặp gỡ sẽ có lợi. Ngày có tài lộc, hoặc gặp được chuyện như ý.

 Kỷ Hợi (Mộc, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Ngày xung của bổn mạng. Nếu có toan tính việc đi xa, di chuyển hoặc tiến hành công việc không nên e ngại sự trắc trở, không đúng hẹn, không đúng với dự tính. Mọi việc sẽ có kết quả và có quý nhân, bè bạn giúp đỡ. Tuy nhiên nếu đã thành công thì không nên tiến thêm dù là chuyện tình cảm cũng vậy. Tài lộc tốt.

 Đinh Hợi (Thổ, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : Ngày xung của bổn mạng. Làm gì cũng nên cẩn thận dễ gặp sự rủi ro bất ngờ hoặc có những sự việc xảy ra làm cản trở công việc hoặc dự tính của mình. Nếu có hội họp, đình đám, nhóm bạn cũng không nên bị lôi cuốn vào những chuyện không có lợi, mà còn đưa đến phiền lòng, trách oán. Chờ đợi tin tức chưa có.