Tử vi thứ 3 tuổi Tỵ ngày 14/7/2015

July 14, 2015 at 10:12 am
Comments Off on Tử vi thứ 3 tuổi Tỵ ngày 14/7/2015

Xem tử vi thứ 3 tuổi Tỵ ngày 14/7/2015, ngày có nhiều tin tức không tốt, xui xẻo đến với mình, dễ bị trách oán, hàm oan, tranh cãi.

Tử vi thứ 3 tuổi Tỵ ngày 14/7/2015
Tử vi thứ 3 tuổi Tỵ ngày 14/7/2015

 Kỷ Tỵ (Mộc, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Coi boi ngày có nhiều tin tức không tốt, xui xẻo đến với mình, dễ bị trách oán, hàm oan, tranh cãi. Dễ bị phạm sai lầm. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm. Sức khỏe không tốt. Nên chăm chú về công việc làm của mình, không nên nghĩ chuyện xa xôi, bàn tán chuyện người sẽ gặp điều không hay. Nên ở yên. Hao tài về vui chơi giao thiệp, tiệc tùng.

 Đinh Tỵ (Thổ, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Xem tướng số tuổi Đinh Tỵ không nên di chuyển, đi xa sẽ gặp trở ngại không thành công, hoặc có sự hư hại về máy móc đồ đạc. Có sự hao tốn về mua sắm, sửa chữa đồ đạc, vật dụng. Sức khỏe không tốt. Không nên tiến hành, quyết định những việc lớn. Ngày khó có sự kết thúc như ý. Hao tài cho người thân. Đồ đạc có sự thất lạc khó kiếm. Có tiệc tùng, ăn uống.

 Ất Tỵ (Hỏa, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : Mưu sự các việc thường gặp trở ngại. Có cuộc hẹn cần phải đi hoặc có sự thay đổi trong công việc làm ăn do có tin tức hoặc sự việc mới xảy ra. Giữa đường có sự trở ngại chậm trễ chút ít. Ngày có sự họp mặt, tiệc tùng, gặp bạn. Có tài lộc, quà tặng, lộc ăn. Có nhiều người hoặc sự việc đến liên tục bận rộn cả ngày.

 Quý Tỵ (Thủy, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : Ngày có nhiều tin không tốt, xui xẻo đến với mình, dễ bị trách oán, hàm oan, tranh cãi. Dễ bị phạm sai lầm. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm. Sức khỏe không tốt. Nên chăm chú về công việc làm của mình, không nên nghĩ chuyện xa xôi, bàn tán chuyện người sẽ gặp điều không hay. Nên ở yên. Hao tài về vui chơi, giao thiệp, tiệc tùng.

 Tân Tỵ (Kim, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Có nhiều sự đảo lộn không như mình dự tính. Hấp tấp trong công việc, lời nói sẽ đem đến hậu quả không tốt, đem lại sự ai oán, mất tình cảm. Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu chỉ nhọc công. Có tin buồn. Mong cầu về tài lộc chưa có kết quả. Hao tốn vì vui chơi, mua sắm. Có khách đến.