Tử vi phương đông thứ 6 tuổi Tuất ngày 3/7/2015

July 3, 2015 at 10:27 am
Comments Off on Tử vi phương đông thứ 6 tuổi Tuất ngày 3/7/2015

Tử vi phương đông thứ 6 tuổi Tuất ngày 3/7/2015, tuổi Giáp Tuất nên đề phòng sức khỏe, không nên ham công tiếc việc sẽ xảy ra chuyện không hay.

Tử vi phương đông thứ 6 tuổi Tuất ngày 3/7/2015
Tử vi phương đông thứ 6 tuổi Tuất ngày 3/7/2015

 Giáp Tuất (Hỏa, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Ngày xung của bổn mạng. Xem bói tuổi Giáp Tuất nên đề phòng sức khỏe, không nên ham công tiếc việc sẽ xảy ra chuyện không hay. Có tài lộc hoặc có tin tốt cho công việc. Có người đến báo tin buồn về công danh, sức khỏe, bổn mạng của người thân nhưng không phải là chuyện lớn đối với mình.

 Nhâm Tuất (Thủy, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Ngày xung của bổn mạng. Không nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ có hại. Tin tức đến đều không có lợi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều lợi cho mình, chỉ là ý kiến thoáng qua. Mọi việc không thể giải quyết trọn vẹn. Dù có tài lộc cũng phải có sự hao tán về nhờ vả, giúp đỡ, giao dịch, giao thiệp.

 Canh Tuất (Kim, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Có tài lộc, có quý nhân giúp đỡ. Công việc đến thì nên nhanh chóng giải quyết không nên để chậm trễ sẽ mất cơ hội. Nghe tin tức xấu về bổn mạng, sức khỏe, công danh, tình cảm, tài lộc của người thân, bè bạn, chyện tình cảm vợ chồng nên để tâm Xem tuổi vợ chồng.

 Mậu Tuất (Mộc, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Ngày xung của bổn mạng. Không nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ có hại. Mọi tin tức đến đều không có lợi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều lợi cho mình, chỉ là ý kiến thoáng qua. Mọi việc không thể giải quyết trọn vẹn. Dù có tài lộc cũng phải có sự hao tán về nhờ vả, giúp đỡ, giao dịch, giao thiệp.

 Bính Tuất (Thổ, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Ngày xung của bổn mạng. Nên thực hiện hoặc tiến hành những công việc đã có sự dự định trước. Đề phòng sự việc xảy ra, có sự trắc trở hoặc không đúng với ý nghĩ. Nếu có mong cầu về tiền bạc, tài lộc thì cũng phải chật vật khó khăn mà cũng không được như ý. Đề phòng tiểu nhân, hoặc do sự lầm lẫn của họ đem đến sự thiệt hại cho mình.