Trường PTNK – ĐHQG TP.HCM tuyển sinh lớp 10 năm 2015 – 2016

Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tuyển sinh năm học 2015-2016 theo kế hoạch như sau:

 1. Nguyên tắc tuyển sinh:
 2. a) Đảm bảo lựa chọn được những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả học tập xuất sắc ở cấp trung học cơ sở, đủ năng lực học lớp chuyên;
 3. b) Đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng.
 1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
 2. a) Cơ sở 1 tại số 153 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM:

– Hệ chuyên: tuyển 245 học sinh cho 7 lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh và Ngữ văn, mỗi lớp 35 học sinh.

– Hệ không chuyên: tuyển 135 học sinh cho 3 lớp không chuyên, mỗi lớp 45 học sinh.       

 1. b) Cơ sở 2 tại Khu đô thị ĐHQG-HCM:

Hệ chuyên: tuyển 220 học sinh cho 7 lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh và Ngữ văn, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

 1. Điều kiện dự thi:

Học sinh được tham gia dự thi khi có đủ các điều kiện sau:

 1. a) Tuổi của học sinh vào học lớp 10 Trường PTNK là 15 tuổi. Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp trung học cơ sở (THCS) hoặc học sinh vào cấp THCS ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp THCS.
 2. b) Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên;
 3. c) Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên 
 1. Môn thi và đề thi:

Trường PTNK tổ chức một kỳ thi tuyển sinh chung cho cả 02 cơ sở với các môn thi và đề thi được quy định như sau:

 1. a) Môn thi: Tổ chức thi 10 môn:

– 3 môn không chuyên: Toán, Ngữ văn, và Tiếng Anh.

– 7 môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh.

 1. b) Để xét tuyển vào lớp 10 Trường PTNK, thí sinh phải thi 4 môn, gồm 3 môn thi không chuyên bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và một môn chuyên do thí sinh tự chọn.
 2. c) Thí sinh được đăng ký dự thi nhiều hơn một môn chuyên. Nếu trúng tuyển vào nhiều lớp chuyên, thí sinh sẽ tự chọn học một lớp chuyên theo nguyện vọng.
 3. d) Thí sinh thi tuyển vào các lớp chuyên Tin học, Vật lý, hoặc Sinh học, ngoài việc dự thi môn chuyên tương ứng, có thể đăng ký dự thi môn Toán chuyên và sử dụng điểm Toán chuyên để được xét tuyển bổ sung vào các lớp chuyên Tin học, chuyên Vật lý và chuyên Sinh học. Chỉ tiêu xét tuyển vào các lớp chuyên Tin học, chuyên Vật lý và chuyên Sinh học theo môn chuyên dự thi tại mỗi cơ sở như sau:
Lớp chuyên Môn thi Chỉ tiêu
Môn không chuyên Môn chuyên
Tin Toán – Ngữ văn – Anh Tin 20
Toán 15
Toán – Ngữ văn – Anh 25
Toán 10
Sinh Toán – Ngữ văn – Anh Sinh 25
Toán 10

đ)   Đề thi thuộc hình thức tự luận. Riêng đề thi môn tiếng Anh không chuyên thuộc hình thức trắc nghiệm khách quan; đề thi môn tiếng Anh chuyên bao gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm khách quan.

 1. Thang điểm thi và hệ số điểm bài thi:
 2. a) Điểm bài thi tính theo thang điểm 10;
 3. b) Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 2.
 1. Thời gian làm bài thi, lịch thi và địa điểm thi:
Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài
Thứ Bảy

30.5.2015

SÁNG Toán

(không chuyên)

120 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Tiếng Anh

(không chuyên)

90 phút 13 giờ 45 14 giờ 00
Chủ Nhật

31.5.2015

SÁNG Ngữ văn

(không chuyên)

120 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Tiếng Anh (chuyên) 120 phút 13 giờ 45 14 giờ 00
Thứ Hai

01.6.2015

SÁNG Toán (chuyên) 150 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Hóa học 120 phút 13 giờ 55 14 giờ 00
Thứ Ba

02.6.2015

SÁNG Ngữ văn (chuyên) 150 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Vật lý 150 phút 13 giờ 55 14 giờ 00
Thứ Tư

03.6.2015

SÁNG Tin học 150 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
CHIỀU Sinh học 150 phút 13 giờ 55 14 giờ 00

Thí sinh sẽ thi các môn thi tại Cơ sở 1 của trường PTNK hoặc một cơ sở đào tạo gần với cơ sở này theo hướng dẫn cụ thể trên giấy báo thi.

 1. Nguyên tắc xét tuyển

Chỉ đưa vào danh sách trúng tuyển vào hệ chuyên và hệ không chuyên các thí sinh đã tham gia thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh, các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2, và đạt điểm chuẩn do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

 1. Điểm xét tuyển
 2. a) Điểm xét tuyển vào lớp chuyên tại mỗi cơ sở là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số);
 3. b) Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1). Trường hợp thi nhiều môn chuyên thì môn chuyên lấy điểm thi là môn chuyên có điểm cao nhất.
 1. Phát và nhận hồ sơ dự thi:

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:

– Phiếu đăng ký dự thi (được phát hành không hạn chế số lượng tại Cơ sở 1 và 2 Trường PTNK hoặc tải xuống từ Website của trường http://www.ptnk.edu.vn);

– 02 ảnh cỡ 3×4 cm chụp không quá 6 tháng;

– Lệ phí dự thi: 60.000 đ/môn thi;

– Lệ phí xét tuyển vào lớp chuyên Tin học, Vật lý và Sinh học dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán: 20.000 đ/môn xét tuyển.

– Lệ phí xét tuyển nguyện vọng 2 vào Cơ sở 2 dành cho thí sinh thi vào Cơ sở 1: 20.000 đ/môn xét tuyển.

Nhận hồ sơ dự thi: từ ngày Thứ Hai 04/5/2015 đến Thứ Năm 21/5/2015 (kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật): sáng từ 7g30 đến 11g30, chiều từ 13g30 đến 16g30.

Địa điểm: Văn phòng Trường Phổ thông Năng khiếu (Cơ sở 1, lầu 1, nhà A)

153 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM.