Tiền thu từ xổ số sẽ được đầu tư vào đâu

June 12, 2017 at 2:50 pm

Theo thông tin mà PV chuyên trang du doan ket qua xo so ghi lại, Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (XSKT) năm 2016.
Theo đó, các địa phương sử dụng toàn bộ nguồn thu XSKT cho đầu tư phát triển. Trong đó, các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây nguyên bố trí tối thiểu 60%, các tỉnh Đông Nam bộ và vùng ĐBSCL bố trí tối thiểu 50% số thu dự toán từ hoạt động XSKT do HĐND cấp tỉnh quyết định để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề và y tế.

Sau khi đã bố trí vốn đảm bảo hoàn thành các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực nêu trên, số thu còn lại bố trí cho các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương.

Trường hợp cuối năm không sử dụng hết, nguồn thu từ hoạt động XSKT còn lại được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện các dự án, công trình đã được quyết định đầu tư từ nguồn XSKT.
Điều này được thông tin rõ ràng trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4412/VPCP-KTTH ngày 7/6/2016.

Theo đó, 60% nguồn thu từ hoạt động xổ số ket qua xo so mien nam tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên và tối thiểu 50% cho vùng đồng bằng sông Cửu Long được dùng để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và dạy nghề. 10% dùng cho các chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Những dự án đầu tư cho các lĩnh vực xã hội trên đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phần còn lại được dùng trong ứng phó biến đổi khí hậu và các công trình khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương.
Sau khi đã bố trí vốn đảm bảo hoàn thành các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực nêu trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, số thu còn lại (nếu có) bố trí cho các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương.

Số tăng thu thực hiện từ hoạt động xổ số kiến thiết so với dự toán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao (nếu có), địa phương được chủ động phân bổ chi đầu tư cho các công trình quan trọng, trong đó ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế và nông nghiệp, nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu- – PV trang tin tức hàng ngày ghi lại

Trường hợp cuối năm không sử dụng hết, nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết còn lại được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện các dự án, công trình đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết theo quy định