Tag Archives: xem tuong ron

6 years ago

Bí ẩn cuộc đời bạn qua tướng rốn

Riêng người có tướng rốn nằm ngang theo chiều ngang của bụng thường là người hay phục tùng người khác hoặc dễ nghe theo sự sai khiến của người khác