Tag Archives: xem tuong ngon tay

by Lê Thu Thủy 4 years ago

Giải đoán ý nghĩa ngón tam chủ

Trong thuật xem tướng số, đặc biệt là xem ngón tay có cho rằng trong lòng bàn tay có các ngón là phần quan trọng thứ hai sau đường chỉ tay và cổ tay. Như vậy theo tướng pháp ba phần cơ bản...

by Lê Thu Thủy 4 years ago

Đoán vận mệnh qua độ dài của ngón tay

Theo nhân tướng học con người thì độ dài ngón tay có thể tiết lộ cho một người biết một số tính cách của bạn. Hãy cùng xem tu vi tron doi thông qua việc so sánh độ dài ngón tay của bạn...