Tag Archives: xem tuong moi

6 years ago

Đoán tính cách qua màu sắc của môi

Xem tướng môi thấy hai môi đều mỏng là người rất thiếu điềm tĩnh, tuy nhiên có một chuyện lạ đó là họ lại có phản ứng nhanh lẹ với ngoại cảnh