Tag Archives: xem tuong chan phu nu

6 years ago

Xem tướng phụ nữ chân to

Nhân tướng học là một phạm trù rộng và khó hiểu. Chỉ tính riêng một khái niệm tướng chân to và mỡ, người ta cũng xét đến hàng chục các kiểu chân khác nhau