Tag Archives: xem ngon tay

6 years ago

Giải đoán ý nghĩa ngón tam chủ

Nếu xem ngón tay giữa thấy gầy khô, dài ngoằng: Đây là dấu hiệu cho thấy người sống khắc khổ. Trí tuệ thông đạt, cuộc sống kín đáo cả một thời trung niên