Tag Archives: xem ngon tay

by Lê Thu Thủy 4 years ago

Giải đoán ý nghĩa ngón tam chủ

Trong thuật xem tướng số, đặc biệt là xem ngón tay có cho rằng trong lòng bàn tay có các ngón là phần quan trọng thứ hai sau đường chỉ tay và cổ tay. Như vậy theo tướng pháp ba phần cơ bản...