Tag Archives: xem ngay

6 years ago

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 21/8/2015

Xem ngay tot xau thứ 6 ngày 21/8/2015. Ngày khởi công mọi việc đều tốt. Tốt nhất là dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa,..