Tag Archives: xem ngay tot xau

6 years ago

Xem ngày thứ 5 ngày 20/8/2015

Xem ngay tot thứ 5 ngày 20/8/2015. Ngày nên tạo dựng nhà phòng, nhập học, ra đi cầu công danh, cắt áo..

6 years ago

Xem ngày thứ 4 ngày 19/8/2015

Xem ngày tốt xấu thứ 4 ngày 19/8/2015. Hôm nay khởi công tạo tác việc gì cũng tốt. Tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa...

6 years ago

Xem ngày thứ 3 ngày 18/8/2015

Xem ngay tot thứ 3 ngày 18/8/2015. Ngày khởi công trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước,..

6 years ago

Xem ngày thứ 2 ngày 17/8/2015

Xem ngay tot thứ 2 ngày 17/8/2015. Ngày chôn cất rất tốt, lót giường bình yên. Kiêng dựng nhà, trổ cửa, tháo nước, đào mương rạch, đi thuyền.

6 years ago

Xem ngày thứ 7 ngày 15/8/2015

Xem ngay tot thứ 7 ngày 15/8/2015. Ngày khởi công tạo tác trăm việc đều có hại, xấu nhất là trổ cửa, khơi đường tháo nước, chôn cất, đầu đơn kiện cáo.

6 years ago

Xem ngày thứ 6 ngày 14/8/2015

Xem ngay tot thứ 6 ngày 14/8/2015. Ngày khởi công tạo tác việc gì cũng hung hại, nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gả, trổ cửa, làm thủy lợi,...

6 years ago

Xem ngày thứ 4 ngày 12/8/2015

Xem ngay thứ 4 ngày 12/8/2015. Ngày khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất, tu bổ mồ mả, trổ cửa, khai trương, xuất hành,..

6 years ago

Xem ngày thứ 3 ngày 11/8/2015

Xem ngay thứ 3 ngày 11/8/2015. Ngày mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch,..