Tag Archives: xem hoa tay

6 years ago

Đoán vận mệnh qua vị trí của hoa tay

Mặc dù bạn là một người ngây thơ vô tội và lãng mạn, nhưng xem hoa tay thấy rằng cách biểu lộ tình cảm của bạn, vẻ mặt, giọng nói của bạn