Tag Archives: xem boi dan ong

5 years ago

Người giàu sang có những đặc điểm gì?

Khi đã có được những đặc điểm trên và có thêm nốt ruồi phía dưới phần miệng thì ắt hẳn số mệnh của người này sinh ra đã định sẵn giàu sang, phú quý.