Tag Archives: xem ban chan

6 years ago

Đặc điểm của bàn chân phú quý

Gan bàn chân hơi vũm và năm ngón chân phải bám sát mặt đất: Điềm báo người có tướng chân này rất thông minh, tương lai dễ giàu sang.