Tag Archives: xăng giảm

xang giam
5 years ago

Xăng giảm giá từ 15h

Giá bán lẻ xăng RON 92 sẽ không cao hơn 16.405 đồng từ chiều nay (18/12). Đây nhiều khả năng là lần điều chỉnh giá cuối cùng trong năm 2015.