Tag Archives: VNNIC

5 years ago

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam sớm hoàn thiện 2 văn bản quan trọng là Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi ten mien vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, cùng với Thông tư quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet cấp không qua đấu giá.