Tag Archives: tuong tai mem

6 years ago

Đoán tính cách qua xem tướng ngón chân

Đây là kiểu ngón chân mà đại đa số mọi người đều có. Những người có bàn chân này là những người dễ bị thuyết phục và biết cách thể hiện cảm xúc ra bên ngoài