Tag Archives: tuong phu nu

8 years ago

Đặc điểm người phụ nữ nóng nảy

Đây không phải là tướng đầu tốt để đánh giá quý cách của người phụ nữ. Theo nhân tướng học phương Tây thì nó biểu hiện cho sức khỏe yếu kém