Tag Archives: tuong ngon tay

6 years ago

Giải đoán ý nghĩa ngón tam chủ

Nếu xem ngón tay giữa thấy gầy khô, dài ngoằng: Đây là dấu hiệu cho thấy người sống khắc khổ. Trí tuệ thông đạt, cuộc sống kín đáo cả một thời trung niên

6 years ago

Đoán vận mệnh qua độ dài của ngón tay

So sánh xem đọ dài ngón tay thấy ngón trỏ dài ngang ngón đeo nhẫn, đây là những người có tính cách đơn giản, ghét sự phức tạp và yêu thích hoà bình