Tag Archives: tuong ngon cai

6 years ago

Hình dạng ngón cái nói lên điều gì

Người mà có đầu ngón cái thuôn và nhọn thường rất thích thể hiện bản thân trước mọi người, đôi khi họ hơi bốc đồng và phô trương mọi việc thái quá