Tag Archives: tuong mui phu quy

6 years ago

Đoán tương lai qua xem tướng mũi

Biểu hiện của tướng mũi trên cho thấy tâm tính hời hợt, thường rất thích được người khác nịnh hót, sinh kê, vất vả.