Tag Archives: tuong mui nho

5 years ago

Giải đoán số mạng cho người có mũi nhỏ

Mũi nhỏ, Sơn Căn (khoảng cách giữa 2 đầu mắt) thấp, chủ nhân sinh ra vốn thường phải chịu cuộc sống vất vả, không có được sự trợ giúp của người thân