Tag Archives: tướng đàn ông

6 years ago

Dấu hiệu đàn ông số sát thê

Tướng đàn ông mà có giọng nói như con gái, mũi thon, miệng nhỏ môi dày, lông mày hình vòng nguyệt, mắt long lanh ươn ướt là tướng đàn ông đa tình vượng thê