Tag Archives: tuong cam

6 years ago

Xem tướng cằm của người phụ nữ

Xem tướng cằm thấy rằng họ thường được nhiều người theo đuổi, hành sự thường rất quyết đoán, tính tình ngay thẳng và rất rộng rãi