Tag Archives: tu vi thu sau

by Lê Thu Thủy 5 years ago

Vận hạn 12 con giáp Thứ Sáu (03/04/2015)

Vận hạn 12 con giáp Thứ Sáu (03/04/2015) Vận hạn 12 con giáp Thứ Sáu (03/04/2015) TỬ VI TUỔI TUẤT – Giáp Tuất (Hỏa, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Tiến thoái lưỡng nan. Chỉ nên ngồi...