Tag Archives: tu vi thu nam

by Lê Thu Thủy 3 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Năm (13/8/2015)

“…Canh Dần (Mộc, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Hôm nay xem ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến phải lo âu tính toán, kể cả chuyện tình cảm. Tài lộc dễ hao tán. Mọi...

by Lê Thu Thủy 3 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Năm (6/8/2015)

“…Canh Dần (Mộc, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Ngày tuổi của bổn mạng. Nếu có người đề nghị công việc nên chấp thuận, đừng do dự kẻo mất cơ hội. Có tài lộc, có quý...

by Lê Thu Thủy 3 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Năm (30/7/2015)

“…Kỷ Sửu (Hỏa, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Hôm nay xem ngay tot xau thấy ngày xung của bổn mạng. Nếu đang tiến hành công việc hoặc đang chờ đợi tin tức mình mong cầu, cũng không...

by Lê Thu Thủy 3 years ago

Xem tử vi tuổi Mão thứ Năm (16/7/2015)

Xem tử vi 12 con giap – Tử vi tuổi Mão thứ Năm (16/7/2015) TỬ VI THỨ NĂM TUỔI MÃO : cuối Tam Tai – Kỷ Mão (Thổ, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch – 77 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Ngày...

by Lê Thu Thủy 3 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Năm (9/7/2015)

Xem tử vi 12 con giap Thứ Năm (9/7/2015) TỬ VI TUỔI THÂN : – Bính Thân (Hỏa, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : Nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn, trở ngại trong ngày. Tốt...

by Lê Thu Thủy 3 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Năm (2/7/2015)

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Năm (2/7/2015) TỬ VI THỨ NĂM TUỔI SỬU : – Kỷ Sửu (Hỏa, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Hôm nay xem ngày tốt xấu thấy có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng...