Tag Archives: tu vi ngay 24/06

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Tư (24/6/2015)

TỬ VI THỨ TƯ TUỔI TÝ : – Mậu Tý (Hỏa, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Những việc đã có dự tính hoặc đang tiến hành thì cứ tiếp tục, xem boi thấy có người cũ hoặc việc cũ đến...